Khách Sạn

Những giá trị trong thực tiển của việc quản lý tài chính trong kinh doanh khách sạn

Hãy thuê một người quản lý có kinh nghiệm kế toán để họ có thể giải quyết những vấn đề tài chính khi cần hoặc hợp tác với một công ty kế toán và họ có thể giúp bạn để tâm đến những vấn đề tài chính tại mỗi bộ phận trong công ty. Quản

Đây là chiến lược marketing của khách sạn Ritz Carlton

Sau đó người đầu bếp đó đã gọi điện đến cho mẹ kế của ông đang sống ở Singapore, nhờ bà mua, gửi tới Bali và tự thân lái xe 2,5 giờ đến Bali để đem số thực phẩm ấy về cho khách hàng. Khi lựa chọn bất kì một doanh nghiệp nào để học

Top 5 yêu cầu cơ bản đối với một nhân viên buồng phòng trong khách sạn

Hiện nay, sức khỏe của khách hàng luôn được các nhà kinh doanh dịch vụ khách sạn quan tâm hằng đầu. Các khóa học đào tạo nhân viên cứu hộ, nhân viên buồng phòng biết cách sơ cứu khi có tình huống nguy cấp xảy ra cần được đẩy mạnh hơn nữa. Nhân viên buồng